Kasaforta të papërshkueshme nga uji dhe zjarri – 1 orë e vlerësuar